Efektywne i bezpieczne Wi-Fi?

W jaki sposób efektywnie wykorzystywać Wi-Fi?

Sieć bezprzewodowa powinna obejmować swoim zasięgiem możliwie największy obszar szkoły. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w przypadku dużych, kilkupiętrowych budynków, ponieważ wraz ze zwiększaniem
odległości od bezprzewodowego punktu dostępowego maleje siła sygnału. Wszelkie przeszkody, takie jak ściany, stropy itp., również osłabiają sygnał. W skutek spadku siły sygnału maleć będzie prędkość przesyłu danych, a co za tym idzie, komfort pracy z internetem i siecią lokalną.

wifi-humanos

źródło: Flickr, Tecnomovida Caracas, CC BY-NC-SA 2.0

 

Skąd zdobyć fundusze na założenie Wi-Fi? Jak można ograniczyć wydawane środki finansowe, jednocześnie nie rezygnując z dobrego połączenia z internetem?

Założenie Wi-Fi w szkole wymaga podłączenia routera Wi-Fi lub punktu dostępowego (access point) do szkolnej sieci (koszt zakupu od 150 zł).

Jak sprawić, aby ogólny dostęp do sieci bezprzewodowej był bezpieczny dla uczniów?

Najważniejsza jest świadomość użytkowników sieci, w tym celu tematyka bezpieczeństwa powinna być omawiana na lekcjach, nie tylko informatyki, ale też wszystkich przedmiotów, na których korzysta się z nowoczesnych technologii. Ponadto jest kilka sposobów na ograniczenie dostępu do niewłaściwych treści, między innymi oprogramowanie umożliwiające kontrolę nad dostępem do internetu. Może to być filtr programu antywirusowego lub specjalny program instalowany na komputerach, który blokuje dostęp do niewłaściwych treści. Dodatkowo można kontrolować pracę uczniów przy pomocy oprogramowania do zarządzania komputerami w sieci. W przypadku korzystania z tego typu rozwiązań nie mamy jednak kontroli na urządzeniami, które nie są własnością szkoły, tylko uczniów (smartfony, laptopy). Pełną kontrolę nad całym ruchem sieciowym oraz wszystkimi urządzeniami zapewnia odpowiednio skonfigurowany serwer, który pośredniczy w przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi komputerami i siecią.

 

autor: Andrzej Grzybowski

fragment publikacji przygotowanej w ramach programu "Cyfrowa szkoła" na podstawie dobrych praktyk programu Szkoła z Klasą 2.0

"TIK na lekcjach oraz w życiu szkoły. Sieci współpracy i blogi. Materiały na konferencje regionalne w edycji 2012/2013"

 

Andrzej Grzybowski − informatyk, nauczyciel języka angielskiego, doktorant na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. W pracy naukowej zajmuje się technicznymi, społecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Był koordynatorem projektu "Kreatywna Szkoł@", w ramach którego Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce wyposażyła 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych w ponad 850 komputerów przenośnych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu

 

Inspiracje: