Inspiracje Społeczne

Chcemy aby tworzenie modelu przestrzeni edukacyjnej odbywało się przy udziale samych zainteresowanych: dyrektorów, nauczycieli, uczniów a w końcu rodziców. Chcemy, aby projekt opierał się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, które ułatwią zdiagnozowanie i rozwiązanie rozpoznanych problemów, w tym określenie podobieństw i różnic w sytuacji polskich szkół. Poniżej znajdziecie najciekawsze pomysły dotyczące przestrzeni wirtualno-technologicznej. 

Podziel się dobrą praktyką!

Jeśli Twoja szkoła wprowadziła, albo planuje wprowadzić ciekawe rozwiązanie dotyczące przestrzeni wirtualno-technologicznej - dołącz do nas i zainspiruj innych swoimi działaniami i pomysłami!

Często słyszymy, że współcześnie stereotypy nie są już aż tak silne jak kiedyś. Być może część z nich zatarła się nieco i wynikające z nich role płciowe nie są już tak sztywno wyznaczone.

Grafika przedstawiająca w jasny i skrótowy sposób jakie są nawyki myślowe – umiejętności związane z samodzielnym myśleniem – powinno się kształtować u uczniów.

 

Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach postanowili uświadomić uczniom, że znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.


Celem wprowadzonej zmiany było:

Warsztat Rzeczy Ładnych powstał, aby pomóc naszym uczniom rozwijać wyobraźnię, fantazję, kreatywność. Chcieliśmy, by w szkole powstała kultura tworzenia, a uczestnicy naszego przedsięwzięcia mogli wyrażać swoją osobowość dzięki aktywnej, twórczej postawie. 
 

Poprzez swoją aktywność, zaangażowanie, empatię uczniowie zmienili rzeczywistość wokół siebie, nawiązali relacje z dorosłymi, budując jednocześnie wiarę w siebie, doskonaląc umiejętności współpracy, kształtując poczucie odpowiedzialności za przeszłość i przyszłość - relacjonuje Bożena Będzińska-Wosik.

Celem wprowadzonej zmiany było utrwalenie podstawowego zasobu wiadomości z poszczególnych przedmiotów, wynikającego z założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.