Liderem projektu "Przestrzenie edukacji 21.
Otwieramy Szkołę!" jest:

A A A

PRZESTRZENIE EDUKACJI 21. OTWIERAMY SZKOŁĘ!

W projekcie wspieramy szkoły w otwieraniu przestrzeni edukacyjnych w duchu XXI wieku. Koncentrujemy się na trzech obszarach: fizyczno-architektonicznym (przestrzenie klas, korytarzy, boisk, wyposażenie czyinfrastruktura szkoły), wirtualno-technologicznym (kształcenie i uczenie się w sieci) oraz społecznym (społeczność szkolna, społeczność lokalna, więzi ze światem).

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.