O przestrzeni edukacyjnej

Wszystkim zainteresowanym kształtowaniem nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej polecamy jeden z numerów kwartalnika "Meritum" - z uwagi na specyfikę wydania do redakcji tego numeru zaproszono również architektów. Efektem są artykuły na temat współczesnych trendów w projektowaniu budynków szkolnych - lektura obowiązkowa!

Przewodni temat, wokół którego autorzy zbudowali numer "Meritum" dotyczy pytania: Jak architektura i aranżacja przestrzeni szkolnej wpływa na zarządzanie szkołą, interakcje społeczne, uczenie się i nauczanie, stosowane formy i metody pracy oraz osiągnięcia uczniów?

Współtwórcy pokazali relacje pomiędzy elementami środowiska fizycznego szkoły a wyzwaniami edukacji, także w odniesieniu do nowej podstawy programowej. Zebrano spostrzeżenia i opinie na temat wykorzystania przestrzeni, mebli i wyposażenia w szkole i wokół niej.

W numerze zaprezentowano rónież wyniki badań islandzkich związanych z wpływem nowej architektury szkolnej na stosowane metody nauczania (tekst "Budynki szkolne XXI wieku – wybrane zagadnienia dotyczące nowoczesnych budynków szkolnych w Islandii"). Naszą uwagę zwrócił wniosek, że nauczyciele pracujący w środowisku otwartych klas szkolnych współpracują ze sobą częściej od innych nauczycieli. Ich metody nauczania stwarzają również więcej możliwości dla uczniów, którzy mogą wybierać zadania i doświadczają większej różnorodności w kwestii podziału na grupy i organizacji przestrzeni do pracy.

 

źródło: Meritum, 1 (28) 2013

 

O "wyluzowanej" architekturze XXI wieku - również o odniesieniu do przestrzeni szkolnej - piszą w tekście Szkoła jako system operacyjny" Karolina Wrzosowska oraz dr Łukasz Wojciechowski. - Budynki niekoniecznie muszą zachwycać nas formą, ponieważ to jest sprawa subiektywna, ani techniką, bo ona jest niezbędna, zmienna i oczywista, ale przede wszystkim stają się platformami swobodnej wymiany, otwierają się na zróżnicowane aktywności ludzi - zwracają uwagę autorzy tekstu i udowadniają, że ta zasada dotyczy również budynków szkolnych.


W polecanym wydaniu "Meritum" nie zabrakło również pomysłu projektowania budynków szkolnych z udziałem wszystkich interesariuszy, tzw. design down process. Metoda ta została opracowana na przełomie wieku przez grupę badawczą na Uniwersytecie Minnesoty. - Aby projekt budynków szkolnych pasował do naszych obecnych i przyszłych potrzeb związanych ze środowiskiem efektywnego nauczania, kluczowe jest od samego początku zaangażowanie w proces projektowania wszystkich zainteresowanych. Wykazano również, że ważne jest włączenie w ten proces samych uczniów. Dobrym przykładem jest wspomniany powyżej Design Down Process. Wymaga on, by różne grupy interesariuszy – nauczycieli, uczniów, badaczy oświatowych i pracowników administracyjnych, reprezentantów społeczności lokalnej, rodziców, techników i architektów – pracowały wspólnie nad zdefiniowaniem celów i potrzeb lokalnych, by stworzyć ogólny zarys nowego budynku. Podobny proces konsultacyjny stosowano również przy renowacji i rekonstrukcji starych budynków szkolnych. Jednym z aspektów procesu jest sformułowanie przesłania, które budynek powinien spełniać wobec uczniów, pracowników i społeczności - zwracają w tekście uwagę dr Anna Kristín Sigurðardóttir i Torfi Hjartarson.

Typ Artykułu: 
Inspiracje: