Partnerzy

Projekt Educational Spaces 21. Open up! realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, Gesellschaft zur Förderung des Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V. oraz Rektorsakademien Utveckling AB, ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+

 

 

 

 

  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest liderem projektu. 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! (FT!) od 2007 roku zajmuje się m.in. realizacją dużych akcji edukacyjnych jak Tydzień dla Oszczędzania, Mapa przemian, Nakręcona ekonomia, w których stworzono pakiety edukacyjne dla nauczycieli i prowadzono ogólnopolskie konkursy dla uczniów. FT! jest kojarzona z nowoczesnymi i nowatorskimi narzędziami, które szkoły wykorzystują w pracy z uczniami. Fundacja dysponuje doświadczonym zespołem organizatorów, który realizował kilkadziesiąt projektów dla podmiotów publicznych i prywatnych, np. dla Narodowego Banku Polskiego (administracja publiczna). 

 

 

Partnerem z Niemiec jest Hanzeatycki Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego przy Uniwersytecie w Rostocku (HIE-RO). Zajmuje się badaniami w dziedzinie innowacji, rozwoju zasobów ludzkich, ewaluacji, koncepcji i strategii edukacji przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Jednym z obszarów pracy HIE-RO są szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (projekt Roxi) skierowane m.in. do uczniów szkół średnich, na których uczestnicy rozwijają przedsiębiorczość, kreatywność, zarządzanie zmianą, pracę w zespole, a w efekcie uczą się kierowania swoją  karierą edukacyjną i zawodową. Partner niemiecki wspiera projekt głównie w zakresie modernizacji szkół pod kątem rozwoju społecznego poprzez wspieranie zachowań przedsiębiorczych, dzieląc się doświadczeniami ze swojej działalności edukacyjnej.

 

Partner szwedzki, Rektorsakademien Utveckling (RAU) to firma wspierająca liderów, którzy chcą modernizować szkoły i organizacje, by lepiej odpowiadały wyzwaniom XXI wieku i kształciły umiejętności potrzebne U/U w przyszłości. Ich celem jest wspieranie kompleksowego rozwoju placówek edukacyjnych pod kątem kultury uczenia i komunikacji, pedagogiki, przywództwa, jak również architektonicznego i cyfrowego środowiska nauki. Organizacja zajmuje się doradztwem w gminach i szkołach, identyfikuje obszary rozwojowe, prowadzi analizę organizacji i tworzy plany naprawcze. RAU organizują w Sztokholmie największą konferencję na temat nowoczesnej i innowacyjnej nauki (SETT). Partner szwedzki wspiera projekt głównie w zakresie modernizacji przestrzeni architektonicznej i wirtualnej szkoły.