Klasa aktywnego uczenia (się)

W procesie uczenia następuje równoważne wykorzystanie potencjału nauczyciela, technologii oraz przestrzeni fizycznej - pisze Marcin Polak w serwisie Edunews.pl

 

- Myśląc o przestrzeni edukacyjnej w szkole musimy mieć na uwadze właśnie przede wszystkim standardowy wygląd klas, a nie zaś otwarty open space, w którym można swobodnie organizować nauczanie ustawiając odpowiednie elementy wyposażenia, dzielić uczniów na zespoły i poruszać się przez strefy zaprojektowane dla różnych celów (takich szkół jest jeszcze bardzo mało i wcale nie jest pewne, czy ich szybko przybędzie). Większość uczniów uczy się właśnie w takich klasach i stąd powinniśmy może zacząć od poszukiwania nowoczesnych rozwiązań właśnie dla nich - podkreśla we wstępie Marcin Polak. 

Autor, na podstawie folderu "Active learning spaces. Insights, applications & solutions", Steelcase, rozrysowuje aktywną przestrzeń uczenia się:

 

 

W swoim tekście Marcin Polak prezentuje również porady pod kątem tworzenia takiej aktywnej przestrzeni uczenia się w każdej klasie. Oto i one:

 

na podst. tekstu Marcina Polaka "Klasa aktywnego uczenia (się)"

 

Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl, zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną, realizując projekty społeczne i komercyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest również członkiem grupy Superbelfrzy RP

Typ Artykułu: 
Inspiracje: