Konferencja Eduspaces 21

Za nami konferencja Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! podsumowująca projekt Eduspaces21. Odbyła się ona 6 czerwca w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, gdzie zgromadziliśmy ponad 160 nauczycieli, dyrektorów, architektów, ekspertów edukacyjnych oraz przedstawicieli władz oświatowych i organizacji pozarządowych. Rozmawialiśmy o tym, jak zmieniać i otwierać szkolne przestrzenie edukacyjne, jak budować dobre środowisko uczenia się stymulujące rozwój uczniów i nauczycieli i jak włączać w życie szkoły rodziców i środowisko lokalne.

Konferencję otworzyli Alicja Pacewicz, wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej i Marcin Polak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! – inicjatorzy i współtwórcy projektu Eduspaces 21. W swojej prezentacji opowiedzieli o tym, jak wyglądały założenia projektowe i jak ewoluowały wraz ze zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w pracy w projekcie.

Mowę otwierającą Kryminał pedagogiczny: Jak przekształcić miejsce zbrodni w nowoczesną przestrzeń uczenia się? wygłosił nasz honorowy gość -  Peter Hall Jones, z Curriculum Foundation z Wielkiej Brytanii.  Przedstawił on najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi edukacja na całym świecie i wskazał kierunki, które pomogą w zmierzeniu się z nimi. Peter Hall Jones został zaproszony dzięki uprzejmości British Council.

O różnych aspektach przestrzeni edukacyjnych opowiedzieli Alan Bruce z Universal Learning Systems z Irlandii i Bożena Będzińska-Wosik, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi. Alan Bruce zaprezentował uczestnikom narzędzie, jakim jest Design Thinking i pokazał możliwości jakie daje ono przy projektowaniu nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Bożena Będzińska-Wosik opowiedziała o założeniach jakimi kieruje się w swojej pracy i wizjo na jakiej oparła zmienianie i otwieranie swojej szkoły.

W panelu dyskusyjnym Kluczowe aspekty otwartego środowiska edukacyjnego – jak to zrobić w praktyce? wzięli udział praktycy i teoretycy zmian w edukacji:Jannie Jeppesen z RAU w Szwecji, Martin French z Uniwersytetu w Rostock w Niemczech, Ewa Radanowicz, dyrektorka Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, Marcin Polak z Fundacji Think! i Katarzyna Górkiewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestnicy dyskutowali nad najistotniejszymi elementami tworzącymi otwartą szkołę i tym jak różne perspektywy (fizyczno-architektoniczna, wirtualno-technologiczna oraz społeczna i kulturowa) łączą się i tworzą wspólną platformę dla szkoły 21. wieku, w oparciu o nowoczesną pedagogikę.

Ważnym elementem konferencji było rozstrzygnięcie pierwszej edycji Warszawskiego Konkursu Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się. Jego organizatorem było Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Konkursu wyłonił najlepsze przestrzenie edukacyjne z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych i przedszkolnych. Wyróżnione placówki otrzymały nagrody a ich rozwiązanie przestrzenne zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji.

Podczas drugiej części konferencji uczestnicy wzięli udział w licznych sesjach warsztatowych:

  • Przestrzeń, pustka czy luka w edukacji XXI wieku?, Peter Hall Jones, Curriculum Foundation, Wielka Brytania
  • Grywalizacja jako narzędzie rozwijania i ewaluacji kompetencji XXI wieku, Jannie Jeppesen, Frida Monsén, RAU, Szwecja
  • Poszerzenie pola walki nauki – przestrzeń wirtualna, technologie i uczenie się we współczesnej szkole, Marcin Polak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!
  • Design Thinking – narzędzie wspierające proces zmiany, Marta Puciłowska Fundacja Szkoła z Klasą, Katarzyna Górkiewicz, CEO
  • Od kultury nauczania do kultury uczenia, Anna Bańkowska, Budzące się szkoły, Szkoła Podstawowa nr 81 z Łodzi
  • Kreatywne przestrzeń uczenia się – wspólne projektowanie, Agnieszka Czachowska, architekt
  • Nic o nas bez Was - partycypacja w szkole, Katarzyna Starzyk-Durbacz, Fundacja: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
  • Otwarte praktyki edukacyjne. Jak otwarte zasoby mogą zwiększyć zaangażowanie uczniów?, Kamil Śliwowski, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
  • Gry edukacyjne – po czym rozpoznać i jak stworzyć dobrą grę edukacyjną?, Aleksandra Zemke, Asociación Smilemundo, Hiszpania

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą energię i zaangażowanie, mówcom i ekspertom za poświęcony czas i cenne wnioski, a partnerom za wszelkie wsparcie.

Zachęcamy do zapoznannia się z materiałami z poszczególnych sesji.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej i filmowej z konferencji.

Konferencja Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! zrealizowana została w ramach projektu Educational Spaces 21. Otwieramy szkołę! realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej  w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, Gesellschaft zur Förderung des Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V. oraz Rektorsakademien Utveckling AB i współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Typ Artykułu: