Warsztat rzeczy ładnych

Warsztat Rzeczy Ładnych powstał, aby pomóc naszym uczniom rozwijać wyobraźnię, fantazję, kreatywność. Chcieliśmy, by w szkole powstała kultura tworzenia, a uczestnicy naszego przedsięwzięcia mogli wyrażać swoją osobowość dzięki aktywnej, twórczej postawie. 
 

W naszej szkole staramy się uciec od modelu "placówki przygotowującej do egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć w konkursach przedmiotowych". Chcemy pomóc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji, pielęgnowaniu uzdolnień w sposób twórczy i nieszablonowy, zgodnie z wyzwaniami XXI wieku. Spodziewamy się, że uczestnik naszych warsztatów w przyszłości będzie otwarty, aktywny, twórczy, innowacyjny.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają różne techniki i wytwarzają "rzeczy ładne" - przedmioty użytkowe zdobiące człowieka i jego otoczenie. Zajęcia prowadzą chętni nauczyciele, a także goście spoza szkoły. W programie znalazły się takie zajęcia jak: wytwarzanie biżuterii techniką haftu sutasz (soutache), makramy, wire-wrappingu;  biżuterii recyklingowej (z używanych ubrań, z biżuterii "z odzysku"), malowanie na szkle, ozdabianie przedmiotów techniką decoupage, techniki z rodzaju papieroplastyki (quilling), scrapbooking, projektowanie, szycie i ozdabianie. Dzięki zaangażowaniu nauczycielki chemii uczestnicy będą również uczyć się tworzenia prostych kosmetyków metodami domowymi. Prace uczniów zostały pokazane po raz pierwszy w czasie Festiwalu Twórczości (w ramach Dnia Otwartego szkoły). Autentyczny podziw odwiedzających stoisko warsztatu miał ogromne znaczenie dla twórczyń, które same prezentowały swoje wyroby. Po zakończeniu tegorocznych warsztatów powstanie czasowa wystawa prac.

 

 

W warsztatach uczestniczą przede wszystkim dziewczyny, prowadzące to kobiety - nieoczekiwanie powróciłyśmy do czasów, gdy kobiety tworzyły wielopokoleniowe kręgi, w których przekazywały tradycje następnym pokoleniom, czerpały wiedzę od siebie nawzajem i udzielały sobie emocjonalnego wsparcia. Ten aspekt zajęć, choć nieplanowany, jest bardzo cenny, szczególnie ze względu na sytuację rodzinną wielu naszych wychowanek.   

 

 

Wskazówki dla naśladowców

Warto: zrobić rozpoznanie wśród rodzin, znajomych uczniów i nauczycieli (określić zasoby) - goście wnoszą różnorodność, świeże spojrzenie, pomagają budować dobrą atmosferę oraz zadbać o to, by uczestnicy mogli pracować w sposób nieskrępowany - w ukształtowanej przez siebie przestrzeni, bez presji czasu.


Projekt tego typu wymaga włączenia jak najszerszej grupy osób - im więcej uczestników, tym większa różnorodność. Warto zachęcić do udziału nie tylko nauczycieli i uczniów, którzy potrafią podzielić się jakimś swoim talentem, ale także rodziców i innych członków rodzin, a także członków lokalnej społeczności.

Potrzebne środki finansowe to głównie nakłady na materiały potrzebne do wykonania określonych przedmiotów; w naszej szkole nauczyciele i uczniowie przeprowadzili wśród rodzin i znajomych zbiórkę wszelkiej niepotrzebnej biżuterii, guzików, innych materiałów, co pozwoliło ograniczyć wydatki.

 


Co mnie i szkole dała ta zmiana? Jakie korzyści wynikają ze zmiany i dla kogo?

Uczestniczki warsztatów zaczęły wierzyć w siebie i w swoje możliwości. Podejmują próby twórczego rozwiązywania problemów - jest to zauważalne na lekcjach. Pomiędzy  uczestniczkami i prowadzącymi nawiązała się szczególnego rodzaju więź polegająca na wzajemnym zaufaniu. Spotkania pozwoliły lepiej się poznać, wymienić doświadczenia niekoniecznie wiążące się z nauką w szkole. Wpłynęło to pozytywnie na atmosferę w szkole i relacje uczniów i nauczycieli. Kolejne osoby wykazują zainteresowanie zajęciami.  

Wypowiedź jednej z uczestniczek:

Udział w takich zajęciach daje mi przede wszystkim ogromną satysfakcję. Przyznaję że tworzenie biżuterii z sutaszu było dla mnie wyzwaniem, ale dzięki temu nauczyłam się anielskiej cierpliwości. Za każdym razem gdy kończę zajęcia, wynoszę z nich coś nowego. Dzięki nim dokładniej poznaję moje koleżanki z klasy i ze szkoły. Mogę wtedy także porozmawiać z nauczycielami. I nie tylko o nauce. Na takich zajęciach jestem radosna i mimo to, że jestem wtedy w sali lekcyjnej, w ogóle nie myślę o nauce ! Jest to wspaniałe, bo mogę poznać tak jakby drugie oblicze szkoły. Dzięki tym zajęciom zauważyłam, że nauczyciele pomagają nam rozwijać się intelektualnie i plastycznie. Od czasu kiedy uczęszczam na te warsztaty, zaczęłam z większą przyjemnością chodzić do szkoły. Atmosfera na warsztatach jest równie dobra jak np. z przyjaciółmi na dworze. Jest spokojnie, a zarazem radośnie. Przede wszystkim na tych zajęciach nauczyłam się robić rzeczy, które inni ludzie kupują w sklepach. Nasze rzeczy są niepowtarzalne i nie da się ich kupić w zwykłym sklepie. Właśnie to cieszy mnie najbardziej. To że nikt nie będzie miał czegoś równie pięknego i to ze zrobiłam to sama Jestem pewna, że gdy ukończę tę szkołę, będę wspominać wiele ciekawych chwil i zajęć, ale z pewnością jedną z nich będą warsztaty rzeczy ładnych.

 

nadesłała Anna Sosna

Inspiracje: