05 Października 2016

Często słyszymy, że współcześnie stereotypy nie są już aż tak silne jak kiedyś. Być może część z nich zatarła się nieco i wynikające z nich role płciowe nie są już tak sztywno wyznaczone.

05 Października 2016

Grafika przedstawiająca w jasny i skrótowy sposób jakie są nawyki myślowe – umiejętności związane z samodzielnym myśleniem – powinno się kształtować u uczniów.

 

05 Października 2016

Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach postanowili uświadomić uczniom, że znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.


Celem wprowadzonej zmiany było:

05 Października 2016

Warsztat Rzeczy Ładnych powstał, aby pomóc naszym uczniom rozwijać wyobraźnię, fantazję, kreatywność. Chcieliśmy, by w szkole powstała kultura tworzenia, a uczestnicy naszego przedsięwzięcia mogli wyrażać swoją osobowość dzięki aktywnej, twórczej postawie. 
 

05 Października 2016

Poprzez swoją aktywność, zaangażowanie, empatię uczniowie zmienili rzeczywistość wokół siebie, nawiązali relacje z dorosłymi, budując jednocześnie wiarę w siebie, doskonaląc umiejętności współpracy, kształtując poczucie odpowiedzialności za przeszłość i przyszłość - relacjonuje Bożena Będzińska-Wosik.

Strony