05 Października 2016

Celem wprowadzonej zmiany było utrwalenie podstawowego zasobu wiadomości z poszczególnych przedmiotów, wynikającego z założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

05 Października 2016

Bożena Będzińska-Wosik: aby szkoła była dla dzieci, postanowiliśmy włączyć naszych uczniów do współdecydowania o życiu szkoły. I tak rozpoczęto erę współpracy na rzecz stworzenia szkoły dla dzieci, której przyświeca hasło „Moja szkoła, Twoja szkoła, Nasza szkoła”.

05 Października 2016

Szkolna Agencja Informacyjna powstała z myślą o zachęceniu młodzieży do działania na rzecz szkoły, przy jednoczesnym rozwijaniu własnych pasji związanych z mediami i nabywaniu kompetencji medialnych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym - relacjonuje Agnieszka Halicka.

05 Października 2016

Celem wprowadzonej zmiany było stworzenie takiej sytuacji, żeby uczniowie mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat działań szkoły (rozpowszechnienie informacji, poprawa przepływu informacji).

05 Października 2016

Szkoła XXI wieku stawia przed nami nowe zadania. Bez monopolu na wiedzę, raczej przestrzeń niż miejsce, dialog zamiast monologu, uczenie zamiast nauczania, współpraca zamiast samotności. To zmiany przyniesione przez nowe potrzeby naszych uczniów.

Strony