Jak wprowadzać cyfrowe zmiany w szkole?

Wprowadzanie TIK w szkole powinniśmy traktować jako ważny element strategii zarządzania szkołą. Tylko jak zacząć wprowadzać zmiany? Odpowiedzi poszukiwali nauczyciele i nauczycielki programu "Szkoła z klasą 2.0."

 

źródło: Flickr, David Gilmour, CC BY-NC-SA 2.0

 

  • Po pierwsze, patrzeć, monitorować, jak sprzęt jest używany, a więc zwracać na to szczególną uwagę. W ten sposób dyrektor/ka i koordynator/ka wysyła nauczycielom jasny sygnał: zależy mi na tym, byście z TIK pracowali, przykładam do tego wagę, będę tego od was wymagać. Wola i determinacja szefowej czy szefa może mieć duży wpływ na pracowników.

 

  • Po drugie, doceniać sukcesy nauczycieli używających TIK. Nie chodzi tylko o pochwały, ale również o stworzenie możliwości, w których będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi – przez prowadzenie lekcji otwartych lub organizowanie na forum szkoły prezentacji projektów uczniowskich z użyciem TIK.

 

  • Po trzecie, w dziele budowy e-szkoły współpracować z uczniami, a może również z ich rodzicami. Uczniowie chcą TIK na lekcjach, bo bywają one wtedy ciekawsze, bliższe ich zainteresowaniom. A przecież szkoła jest dla uczniów, więc ich głos w tej sprawie jest ważny. Cieszy to, że dyrektorzy dostrzegają, jak ważny – i włączają uczniów do działań mających na celu upowszechnienie TIK w szkole. To mogą być dyżury w pracowni komputerowej czy przygotowywanie sprzętu na lekcję, ale także opiniowanie działań szkoły w zakresie wprowadzania TIK.

 

  • Pytanie uczniów o ich zdanie w tej sprawie może być pomocne, bo oni mogą wpaść na pomysł, jak to robić lepiej – taki, jaki nam, dorosłym, do głowy nie przyjdzie. Uczniowie są przecież na lekcjach codziennie i potrafią ocenić skuteczność wykorzystania na nich TIK. Można wyłonić spośród nich grupę „ekspertów”, którzy będą mieć szczególne zadania w szkole. Mogą doradzać nauczycielowi, jak korzystać z TIK, i dyrektorce/-rowi, jak usprawnić np. korzystanie ze sprzętu.

 

  • Grafiki pozwalające na jego monitorowanie to też dobry pomysł, ale pod warunkiem, że nie będą tylko administracyjnym obowiązkiem. Dyrektor/ka powinien/powinna je analizować i regularnie dawać nauczycielom informację zwrotną. Skuteczne wykorzystanie TIK może być elementem oceny ich pracy. Ale może też służyć do zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia ewaluacji projektu budowy e-szkoły. I być przyczynkiem do refleksji na temat jakości pracy szkoły oraz sposobem na jej poprawę. Ta refleksja dyrektorki/-ra i całej rady pedagogicznej jest niezbędna, by ulepszać szkołę.

 

autor: Anna Sobala-Zbroszczyk

fot. Old Shoe Woman_flickr_CC BY-NC-SA 2.0

Inspiracje: