A może szkoła na platformie?

Praca na platformie wszystkim się opłaca i otwiera przed uczniami i nauczycielami nowe możliwości współpracy. Na platformie można umieszczać różne materiały edukacyjne, wykłady, testy, zdjęcia, inne materiały wspomagające edukację ucznia. Ich tworzenie to konkretna, często ciężka praca nauczycieli – ale materiały łatwo udostępnić, a uczniów zmobilizować do korzystania z nich (dla uczniów to po prostu łatwe i bardziej naturalne niż uczenie się książki). Na uwagę zasługuje to, że oprócz zadań czysto edukacyjnych (materiały wspomagające nauczanie przedmiotowe, testy, sprawdziany), w ramach działań „na platformie” może pojawić się miejsce na opinie uczniów o szkole, sondaże ich opinii. To bardzo ważne – bo jest zaproszeniem uczniów do współpracy przy budowaniu nowych rozwiązań edukacyjnych. Ciągle tego w naszych szkołach za mało, a uczniowie to potencjał, który wręcz domaga się tego, by z niego skorzystać, trzeba tylko to zauważyć i otworzyć taką możliwość. Na docenienie zasługuje też używanie platformy do pracy metodą projektu – strzał w dziesiątkę! Projektom właśnie takich metod potrzeba – wtedy idą lepiej i łatwiej je realizować.

 

 

Andrzej Grzybowski: Wykorzystania platform i zaangażowanie nauczycieli w ich rozwijanie to doskonały przykład, pokazujący, jak szkoła aktywnie może rozwijać się w kierunku nowych mediów. Dzięki pracy na platformie uczniowie mogą kontynuować realizację zadań i projektów w domu. Również wykorzystanie funkcjonalności platform do przygotowania oraz przeprowadzania sprawdzianów daje nauczycielom szybką informację zwrotną o pracy i postępach uczniów.

 

Anna Sobala-Zbroszczyk

fragment publikacji przygotowanej w ramach programu "Cyfrowa szkoła" na podstawie dobrtch praktyk programu Szkoła z Klasą 2.0

 
Inspiracje: