Biblioteka szkolna w nowej roli

Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie od lat była prowadzona w bardzo tradycyjny sposób, tzn. większość czasu była poświęcana na działania typowo biblioteczne: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz edukację czytelniczą i organizację wydarzeń bibliotecznych, takich jak spotkania z pisarzami.

Strony