06 Października 2016

W Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku WOW króluje wielofunkcyjny mebel, który jednocześnie stanowi przegrodę między pokojami i korytarzem.

06 Października 2016

Zamiast klasycznej konfiguracji klasy złożonej z biurka i krzeseł - gigantyczna góra lodowa z kinem, platformy i pokój dla wypoczynku i rekreacji. Oto przełomowa szkoła Rosan Boscha, Vittra Telefonplan w Sztokholmie, która przyciąga uwagę całego świata. Szkoła jest bezpłatna.

06 Października 2016

Jak przezwyciężyć ograniczenia budżetowe i mimo wszystko stworzyć przestrzeń do edukacji – opowiada Ewa Sikorska, szef i koordynator w biurze projektów Struktura. Pracowali nad zmianami w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie.

06 Października 2016

Środowisko, w którym pracuje uczeń, posługując się TIK, możemy najczęściej opisać jako układ „1 na 1” – jeden uczeń i jedno narzędzie, którym się posługuje.

05 Października 2016

Myśląc o przestrzeni edukacyjnej warto wyjść za szkolne mury - lekcje można bowiem z powodzeniem realizować również poza szkolną salą. - Takie rozwiązanie nie tylko pozytywnie wpływa na rozwój ucznia, lecz także w więk-szym stopniu kształtuje jego postawę.

Strony