Virtual English

Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach postanowili uświadomić uczniom, że znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.


Celem wprowadzonej zmiany było:

Strony