05 Października 2016

Wykorzystanie TIK w nauczaniu biologii musi wiązać się z osiąganiem celów lekcji, nie zaś być celem samym w sobie. Z pewnością o sprzyjającej sytuacji możemy mówić, kiedy uczeń dzięki tej technologii podpatruje procesy, których w żaden inny sposób nie jest w stanie zauważyć.

05 Października 2016

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie, wspólnie z opiekunem szkolnej pracowni internetowej zdecydowała, że najlepszym sposobem na upowszechnienie korzystania z Internetu w szkole będzie uruchomienie dostępnej dla uczniów i nauczycieli szkoły sieci bezprzewodowej.

05 Października 2016

Jak budować przestrzeń edukacyjną, która spełni oczekiwania nowoczesnej szkoły, jeśli do pracownia TIK jeszcze nie dotarły urządzenia mobilne z bezprzewodowym dostępem do internetu (ultrabooki, tablety czy smartfony).

05 Października 2016

Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie od lat była prowadzona w bardzo tradycyjny sposób.

05 Października 2016

Szkolna Agencja Informacyjna powstała z myślą o zachęceniu młodzieży do działania na rzecz szkoły, przy jednoczesnym rozwijaniu własnych pasji związanych z mediami i nabywaniu kompetencji medialnych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.&nb

Strony