06 Października 2016

Główne wyzwania związane z korzystaniem z nowych technologii można podzielić na 3 katergorie: problemy ze sprzętem, kompetencje osób pracujących ze sprzętem i ich podział obowiązków oraz pomysły na mądre i efektywne zajęcia z wykorzystaniem TIK.

06 Października 2016

W jaki sposób efektywnie wykorzystywać Wi-Fi?

06 Października 2016

E-nauczycielką/-lem nie można zostać z nakazu czy w drodze mianowania.

06 Października 2016

Wprowadzanie TIK w szkole powinniśmy traktować jako ważny element strategii zarządzania szkołą. Tylko jak zacząć wprowadzać zmiany? Odpowiedzi poszukiwali nauczyciele i nauczycielki programu "Szkoła z klasą 2.0."

 

06 Października 2016

Praca na platformie wszystkim się opłaca i otwiera przed uczniami i nauczycielami nowe możliwości współpracy. Na platformie można umieszczać różne materiały edukacyjne, wykłady, testy, zdjęcia, inne materiały wspomagające edukację ucznia.

Strony