05 Października 2016

Grażyna Kohut, Zespół Szkół Technicznych, Rybnik: w naszej szkole platforma zdalnego nauczania funkcjonuje od kilku lat. W realizacji tego zadania współuczestniczyli wicedyrektorzy, pedagodzy oraz chętni nauczyciele.

Strony