05 Października 2016

Celem wprowadzonej zmiany było uatrakcyjnienie nielubianych przez uczniów treści i przedmiotów, wzrost efektywności uczenia się, odkrywanie związków między dziedzinami wiedzy i życia, praktycznych zastosowań treści uczenia się - relacjonuje Zdzisława Hojnacka.

05 Października 2016

Szkolny klub miłośników technologii, zainspirowany został przez ideę Self Organized Learning Environment by Sugata Mitra. Celem założenia klubu było stworzenie uczniom przestrzeni wzajemnego uczenia się (tutoring koleżeński), rozwijania zainteresowań, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

05 Października 2016

Każdy inicjator cyfrowej zmiany staje przed pytaniem: od czego zacząć swoje działania? Ideałem by było mieć fundusz na sprzęt i rozwiązania rodem z biznesu, które jak najbardziej są adekwatne i celowe w edukacji.

05 Października 2016

Społeczne Gimnazjum „Dwójka” i 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy w Warszawie podjęły się wdrożenia interdyscyplinarnego programu nauczania w liceum i gimnazjum – „InfoStrateg” - relacjonuje Anna Sobala-Zbroszczyk.

05 Października 2016

Niemal każdy nosi dziś w kieszeni potężne narzędzie komunikacyjne, badawcze i edukacyjne.

Strony