06 Października 2016

Można czasem usłyszeć zdania typu: jeśli nie ma cię w sieci – nie istniejesz. Albo w bardziej stonowanej wersji: to, jak prezentujemy się w sieci, jest kluczowe dla tego, jak jesteśmy odbierani przez świat zewnętrzny. Zdania dotyczą oczywiście tak osób, jak i organizacji.

05 Października 2016

Wprowadzenie w szkole dziennika elektronicznego jest niezwykle ważne. Nie znam bardziej skutecznego narzędzia, pomagającego zbudować w niej kulturę pracy, dla której podstawą będzie TIK - pisze Anna Sobala-Zbroszczyk.

 

05 Października 2016

W krakowskim liceum, kierowanym przez dyrektor Lucynę Szubelak, w każdej sali lekcyjnej jest komputer z dostępem do internetu, w większości sal znajduje się podwieszony na stałe projektor multimedialny, a trzy pracownie wyposażone są w tablice interaktywne.

05 Października 2016

Szkoła w Nowym Tomyślu w ramach poprawy infrastruktury zdecydowała się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów informatycznych i zapewnienie uczniom i nauczycielom stałego dostępu do internetu.

05 Października 2016

Szkoła w Rzozowie jest doskonałym przykładem na to, że nie trzeba mieć zasobnego portfela, żeby odważyć się na nowoczesne podejście do edukacji. Wystarczy dobrze rozpoznać i wykorzystać zasoby, jakimi się dysponuje.

Strony