05 Października 2016

Szkoła, kierowana przez dyrektor Dorotę Zaleśny, pracuje w oparciu o aplikacje portalu edukacyjnego Edunet, służące do zarządzania informacjami i usługami edukacyjnymi. Są to: e-sekretariat, e-kadry, e-księgowość, aplikacje dotyczące stołówki, magazynu, biblioteki.

05 Października 2016

Dyrektor Danuta Horodecka-Kotys tak opisuje zasoby swojej szkoły:  -Zespół Szkół w Rzepedzi posiada dwa budynki. W jednym uczą się klasy młodsze szkoły podstawowej, w drugim klasy 3–6 szkoły podstawowej i 1–3 gimnazjum.

05 Października 2016

- Pierwszym krokiem był mój udział w spotkaniu otwierającym, na którym oceniliśmy zasoby szkoły – pisze dyrektor Elżbieta Satowska. Przeczytaj relację:

05 Października 2016

Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży zdecydowało się na wdrożenie usługi Office 365. Wprowadzona zmiana dotyczyła przestrzeni wirtualno-technologicznej.

 

05 Października 2016

Celem wprowadzenia zmiany było - dzięki wykorzystaniu prywatnych urządzeń uczniów - poszerzenie możliwości wykorzystania przez uczniów i nauczycieli nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkole na wielu przedmiotach, co jest zwykle możliwe tylko na lekcji informatyki na komputerach stacjonarnyc

Strony